نمایندگی سلمان فارسی همسفران این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی همسفران بهره برداری نمایید. آدرس:اصفهان .اتوبان شهید چمران. پل تمدن. خیابان هفتون. کوچه صاحبیه جلسـات عمـومـی (خانوادگی) و جـشن تـولـد: پنج شنبه ساعـت 17 الی 20 جلـسات گروه خانواده (خانمهای همسفر) : دوشنبه ها ساعت 15 http://salmanfarsi-h.mihanblog.com 2020-09-25T22:36:21+01:00 text/html 2020-09-24T20:29:24+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر مهرنوش C60 از گل تا گلریران(مقاله) http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2761 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 12px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">از گل تا گلریزان</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 12px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 12px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><img data-cke-saved-src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/sardar.jpg" src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/sardar.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 0px; vertical-align: middle; cursor: default; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 12px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><b><br></b></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 12px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: right;"><b>جناب مهندس می فرمایند:رحمت خداوند شامل حال کسانی می شود که او هم رحمتش شامل حال دیگران باشد...</b></span></div></div></div></div> text/html 2020-09-24T09:30:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر شقایق ل1 c6060 کارگاه آموزشی لژیون بیستم با دستور جلسه سی دی جواب و وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2759 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right" style="text-align: center; line-height: 12.65px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه آموزشی همسفران لژیون بیستم با نگهبانی و استادی<b>&nbsp;«کمک راهنمای محترم همسفر خانم طاهره» </b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و دبیری&nbsp;</span><b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">«</span><span style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">همسفر خانم مهناز</span></b><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">»&nbsp;</b><span style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">«سی دی جواب» </b><span style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و</span><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">«</b><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من</b><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">»&nbsp;</b><span style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در فضای مجازی</span><b style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آغاز به کار نمود.</span></p><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409165176/415.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><b>با غصه خوردن، چیزی حل نمی‌شود. حتما درون ما ناخالصی بوده است که در کنار مسافرمان قرار گرفتیم و هرگز نگوییم که امکانات نداریم زیرا برای خواسته، امکانات مهم نیست...</b></span></div></div> text/html 2020-09-24T04:30:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر سارا C60 عشق بی پایان http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2740 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عشق بی پایان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8409122134/414.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">وقتی به گذشته نگاه می کنم، این پیام را دریافت می کنم که شکست پایان خط نیست،&nbsp;</font></b><b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">چرا که قبل از ورودم به کنگره، به ان جی او ها و مشاوره های زیادی، برای خلاصی خودم، مسافرم و ...</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br></font></b></div> text/html 2020-09-23T20:44:15+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر فاطمه c60 زمان برگزاری کارگاههای آموزشی خصوصی و عمومی و آدرس نمایندگی http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/1731 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style=""><center style=""><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 233, 239);" align="center"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"></span></b></div><div style="background-color: rgb(255, 233, 239);"><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><p dir="RTL"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/9-5-99/IMG-20200919-WA0007.jpg"></p></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div></div></center></div><div class="ws_bullets" style="text-align: start; padding: 5px; top: 0px; right: 0px; float: left; position: absolute; z-index: 70;"><div style="float: left; position: relative;"><a class="ws_next" href="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=6&amp;id=78nveh1ba885n1q&amp;w=500&amp;h=375#" style="text-align: center; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; background-position: 100% 0px; border: currentcolor; top: 187.5px; width: 39px; height: 50px; right: 0px; margin-top: -16px; position: absolute; z-index: 60; background-image: url(&quot;arrows.png&quot;); display: inline !important;">&nbsp;</a></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad" style=""><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;" align="right"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="" lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (خانوادگی) و جـشن&nbsp; تـولـد: &nbsp;</span><font color="#222222"><span style="font-size: 12px;">پنج شنبه&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" lang="FA">ساعـت&nbsp; 17</span><font color="#222222"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;الی 20</span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;" align="right"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانمهای همسفر) : دوشنبه ها ساعت 15</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;" align="right"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات گروه اقایان (مسافران):یک شنبه وسه شنبه هرهفته از ساغت 17الی 20</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :<span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">سه شـنبه ها سـاعـت 14:00 الی 14:30</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">آدرس نمایندگی:</font><font size="2"><b style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</b><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جاده اصفهان –نائین، بعد از آرامگاه باغ رضوان، مزرعه گورت قبل از برج کبوتر کوچه</span></font></p><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="" size="2">شهید اصغر بشیری ...</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><div style="">گروه خانواده در روزهای دوشنبه از ساعت 15 الی 18/30 و روزهای پنج شنبه از ساعت 17 الی 20 در محل شعبه برای پذیرش تازه واردین آماده خدمت گزاری می باشد&nbsp; ...</div></b></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسات خانم های مسافر (نمایندگی یاس):</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 14 الی 17 و&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چهارشنبه ها ساعت 8 الی 11 (ورزش)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="1"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کنگره 60&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">خانم های مسافر</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;نمایندگی یاس</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">: اصفهان، ارغوانیه، کوچه اسلامی(ارغوان 11)، انتهای کوچه سمت راست</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;تلفن: 35319920-031</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="1"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(102, 255, 153);">جهت آشنایی بیشتر با کنگره 60 ومتد درمان لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</b>...</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></p></div></div></div><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="width: 601px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start; margin: 4px 0px 0px;"><div id="post-abi-icon" class="changecolor" style="float: right; width: 8px; height: 8px; overflow: hidden; background-color: rgb(44, 88, 151); margin: 6px 0px 0px 8px;"></div><div class="post-abi-icon2" style="float: right;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/ترک اعتیاد" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">ترک اعتیاد</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/اصفهان" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;اصفهان</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/ترک سیگار" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;ترک سیگار</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/درمان اعتیاد" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;درمان اعتیاد</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/کنگره 60" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;کنگره 60</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/تازه واردین" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;تازه واردین</a>،<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/tag/ادامه مطلب _____|(dot)|__________|(dot)|__________|(dot)|_____" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;ادامه مطلب ...</a>،</div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"></div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start;"><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="width: 601px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start; margin: 4px 0px 0px;"><div id="post-abi-icon" class="changecolor" style="float: right; width: 8px; height: 8px; overflow: hidden; background-color: rgb(44, 88, 151); margin: 6px 0px 0px 8px;"></div><div class="post-abi-icon2" style="float: right;">لینک های مرتبط:&nbsp;<a href="http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">گروه خانواده</a>،</div><div><br></div></div></div> text/html 2020-09-23T11:21:51+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر فاطمه فنایی C60 گزارش تصویری؛ مراسم پیمان و دریافت شال مرزبانی ورزش http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2753 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">گزارش تصویری؛ مراسم پیمان و دریافت شال مرزبانی ورزش&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">بخش همسفران&nbsp;</font></b><b><font size="2">99/6/28</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/14901/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%2099/28/2/IMG-20200919-WA0090%20%28Copy%29.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div> text/html 2020-09-23T08:19:37+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر زهرا (ن) C60 کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی اول و تاثیر آن روی من http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2750 <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70);">جلسه پنجم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر فرشاد با دستور جلسه<font color="#000000"> </font></span></span></span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><strong><font color="#000000">وادی اول و تاثیر آن روی من </font></strong><span style="color: rgb(70, 70, 70);">در تاریخ&nbsp; چهارشنبه 02 مهرماه&nbsp; ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.</span></span></span></p><p><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70);"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/2020-09-23-11_45_26-mohandes-vadi1-99-7-2(1).jpg" style="width: 600px; height: 340px;"></span></span></span></p> text/html 2020-09-22T09:14:53+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر نرگس لژیون هجدهم C60 مشارکت همسفران با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2746 <div align="center"><b>مشارکت همسفران با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد<br></b></div> <div align="center"><b><br></b></div> <div align="center"><b><br></b></div> <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%8499/99_6_31/IMG_9532%20%28Copy%29.jpg"></div> <div align="center"><b><br></b></div> <div align="center"><br></div> <div align="center"><b>صورت مسئله اعتیاد نوری در تاریکی مطلق بود، که راه را برای مصرف کننده خواهان رهایی باز کرد و دست روی نقاط کور درمان گذاشت... </b></div> text/html 2020-09-22T06:12:58+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر فاطمه c60 جشن تولد http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2745 <div style="text-align: center;"><b>روز پنج شنبه مورخ 99/7/3 چهاردهمین سال رهایی کمک راهنمای گرامی مسافر منصور واسیستانت محترم پارک همسفر خانم نسیم و کمک راهنمای گرامی همسفر خانم فاطمه را با شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/9-5-99/IMG-20200922-WA0003.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان بابت خدمتهای ارزنده شان در کنگره 60, از طرف اعضای کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی این تولد&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به&nbsp;ایشان، خانواده و راهنمای&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;در امر</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">خدمت&nbsp;و آموزش</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;را&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">از&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;خداوند</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">متعال خواستاریم.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS82hLc5_V57pvr_-8Z8SqycyGBwK3MFip4iQ&amp;usqp=CAU" alt="تذهیب" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>خواهشمند است به دلیل شرایط کرونا عزیزان جهت شرکت در جشن با قسمت مرزبانی هماهنگ نمایند</b>...</div> text/html 2020-09-22T05:49:35+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر نفیسه لژیون یک c60 دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60,نیمسال دوم http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2748 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 ،&nbsp; نیمسال اول سال تحصیلی 99-400</span></strong></span></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">شروع هفتگی دستور جلسات از روزهای شنبه</span></strong></span></p><table dir="rtl" width="561" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; width: 561px;"><tbody><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">ردیف</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">عنوان</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">تاریخ</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">1</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">صورت مسئله اعتیاد</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">29/6/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">2</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی اول و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">5/7/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">3</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">سیستم ایکس</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">12/7/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">4</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">19/7/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">5</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;"><span dir="LTR">D.sap</span></span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">26/7/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">6</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی دوم و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">3/8/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">7</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;"><span dir="LTR">DST</span>&nbsp;و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">10/8/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">8</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">گلریزون</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">17/8/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 27px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">9</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 27px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی سوم و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 27px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">24/8/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">10</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">رابطه یادگیری و معرکه گیری</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">1/9/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">11</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">نقش سی دی و نوشتن آن در آموزش</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">8/9/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">12</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">بنیان کنگره 60</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">15/9/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">13</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی چهارم و تاثیرآن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">22/9/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">14</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">جهانبینی در ورزش</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">29/9/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">15</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">کمک من به کنگره و کمک کنگره به من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">6/10/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">16</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">هفته دیده بان</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">13/10/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">17</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی پنجم و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">20/10/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">18</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">ازدواج</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">27/10/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">19</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">نظم ، انضباط و احترام &nbsp;در کنگره 60</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">4/11/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">20</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;"><span dir="LTR">OT</span></span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 21px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">11/11/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">21</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی ششم و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">18/11/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">22</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وظایف راهنما و رهجو</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">25/11/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">23</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">درختکاری</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 22px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">2/12/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 4px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">24</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 4px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">هفته همسفر</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 4px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">9/12/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">25</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">وادی هفتم و تاثیر آن روی من</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">16/12/99</span></strong></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 105px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">26</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 372px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">از تعطیلات چگونه استفاده کنیم</span></strong></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; width: 84px; height: 28px;"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 13px;">23/12/99</span></strong></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2020-09-22T04:30:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر سمیه لژیون دوم C60 گزارش تصویری کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ99/6/31 http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2741 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><b>گزارش تصویری روز دوشنبه مورخ 99/6/31&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/کارگاه های روز دوشنبه سال99/99_6_31/IMG_9568 (Copy).jpg"></div> text/html 2020-09-21T20:40:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر سمیه لژیون یکم C60 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" روز دوشنبه مورخ 1399/6/31 http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2744 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جلسه اول از دوره چهل و یکم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 شعبه سلمان فارسی با نگهبانی «<b>همسفر خانم فاطمه</b>» و استادی&nbsp;«<b>همسفر خانم صدیقه</b>» و دبیری «<b>همسفر خانم&nbsp; سمیه</b>» با دستور جلسه&nbsp;«<b>صورت مسئله اعتیاد</b>» روز دوشنبه مورخ 1399/6/31 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%8499/99_6_31/IMG_9569%20(Copy).jpg"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جناب آقای مهندس در پی تحقیقاتی که داشتند به این نتیجه رسیدند که حساس ترین و پنهان ترین مرحله درمان اعتیاد، همان عکس العمل های پنهان است که این مشکلات را به وجود می آورد، چون ناشناخته است و ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div> text/html 2020-09-21T02:30:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر خانم مهری c60 شالوده درمان اعتیاد http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2735 <div style="text-align: center;"><b>مقاله با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/9-5-99/IMG_20200918_213618_034.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>هدف کنگره ۶۰، درمان و سلامتی کامل فرد مصرف کننده می باشد و تنها چیزی که می تواند جایگزین مواد مخدر برای مصرف کننده بشود، مواد مخدر طبیعی جسم او است که&nbsp;</b><b>با راه اندازی سیستم های شبه افیونی...</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-20T05:06:21+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر حلوه C60 نفرات برتر آزمون فاینال ۱ http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2739 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/9-5-99/IMG-20200920-WA0002.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>عرض تبریک خدمت</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;همسفر خانم اکرم از لژیون دوم</b></div><div style="text-align: center;"><b>همسفر خانم مریم از لژیون دوم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;همسفر خانم زهرا از لژیون دوم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>همسفر خانم فاطمه لژیون دوازدهم</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>که بالاترین نمرات شعبه سلمان فارسی را در آزمون فاینال کسب کردند..</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANQAAAAfCAYAAACf8eNvAAAPZUlEQVR4Ae2cu44eyQ2F51UW8IvsUzhT6IdwJGAzx8rtzfcJHArYVKGyTZ04FiBAAn7jo/hRp+uvnhtGF2tngQLrwiIPD8nunpG0Nzdf4L/L7/+97Myy79idP+89M/DMwAkD2VQ20Srzap29/XC5vP2wbcbU/drzv//r5pLja/v/2v4uL95c1vG1MTz72zBAc9TgzcT8n2+PI95Yc9a6G3PfdMuG+sfvf7kwWH9TQF/AeTXR6/eXi+OXPy4XB3sv3nxXMZuTL0DF92ny0FA009/+fRw0z7rPuhvtKaOaIulieahtk4fMpnpoY604an3LWxkOH4pV/eGfh9kdnB5w2UTrm4p9m+0Wqf/HSrGuEnuZB+eP9fN/da+S2Umcpvnp188N5RmSRuPM8ydqqruS/xBCTZ7yMU01eCzYLNB3Hw/FCrbLu48PbqZdE62FyTpjnzeTuGikn387jrMG8o7ykQ+sA0bynyNqRf6RP+qXQuam5lfNBCE+JZOonKNjQwWBa/KvnC0bU7Qk1iSvMopjuX66zEQ63zXVwX/4mX2wZMH6FkCXpvIzuRvsFNByMPeSO/nlgeU8zjWxxXbz6nJxGMeOR+MxDtatr/0zeWgicIHRrxhrQeyNW+7/XA0lORDEnCKBGMj2TbRKiZNQ7zaRZ41l8g4yk5xPWpIeCefOrcm2kF6/P/xSIpPqfPxjP0fYKB3OxLQWITHTSAzm9yjMq6KUe3hcOV44NXb9TKPfvLr85+avNQqr8Yg3ZcZDXMGx9pWnWMG1w2tTLbhtptveUBPTLTkW1zeRCTDnOzBFHCQwbCbIuXkZI56APAnzfEdkkKrPxFHzXeLds7DB4/ykYAuzOt5/8ea0qcYeuhSUDYONuD/F5l5KdbOhOD/BCAeHApVvH0jIeBjNG2zHI5j1D/ZsKDFmXOTLGNlnoKdO4y6Mjb/8J54Vb+A64OYOOYu7dzWUnA333VTuWz9nsvTw6Viakv2zu/faF8gAlOSTZFfwEGRSffr4CXGQNNnSXDTe2lS5zqYQi4lFWhyepeQs76/rPONeFk7HWzz0W+vAjQVFPMz16z622GPtnnP2aSb8O/d++81kTYFlYcKRhed+yqU4D/bwgb9uqMoJ683+vL3WOFPfOfeJCd+JxZqwRjhjvg72F9x+FSCH/+Zo1vJLPMzX86VJ5GLiBb+56LvokCN1Hy3LSQK0yII0jV+RBxmQVG+nTeNI9ry91Hn56Z5E22SsuUOQ+E9cEpd7NqvEilkb2mHfM+dIbLlGl7V7TfRg6WKk4EZHLPnUF5OSe/CUduVFTEsBXP28YTPJF2s5Zc7YFKd5Q45/8CQvHYONlHIeOCu/coY0Zys2mwmZeO/AbUMNxuRNv+wxjOMkd4f41e14KzYectgkH0/aTDjBqIUIgQwDAAyDc4mDKOdFks3SEl10HDZNFdraUP1ZiK4YDBx9sbDXxZtvviryTLo2wK8d9lgbm/pKzkwMe8YcNiy2Q3FGM3mesvwZQ/oST/s1+fO0zyL0DTB7cOwnds93TUXsOYwRGXENl+DrB8EhBvFjSxvoOr/C9/LTQ4R8Ds7+MlljQIc6wsbbD/XpPY0inswLewzzmpiMtXENp9w3XmvDvfwM5/7ycNPGveQ40fgKbiUSMDaRRCCLJJPcDQVBnZw5l2D0ma862pRA7+e6gy7SJUfikSbZO+wxZ3C2aYDBud73Dj5//u3zD/Pu61eelJy/eDP6Fmf54Y4821TodyKPDfXq85sczhgWXxdgrX1YyalnjW/8i9viEr94XBtHcHWFXVviMbfcxT/7mWf2HMSt/hoTOuLDFgNfSywTk1izLoxHTrnPnnwzZ4DRhsI+I+rnXk2k0hSYznTC2tEFOI4AlEQxT2IgRxI48+lU+/1W2iWfO+hEMBUw++Bi3zPnrsEE3pUQz32jGWdi5E4U/qFo5ACJLXRNHmtwuZfn+kFGQVIAc9+YTLC+WGcxwpVrixFeHexxxxwg1UM2vvGtv8SOTuJnLR5kPkiMn/tgwJ5DDPCb+JhzxmAuPu6hq777yMYzuNe1OHbYxM6dnGfs8u/PtZwxt976nr1yKgnew4MzDEiMIJCA6mBKogMxkCBBuWa/mqgbBHI4B6jEIb0viTYZ9vVr0lc8FrHBg497udYGEv0sGubaltgo/Cn6TIj2uOucu/jUnv5t4Mbkk1Q5+tpXYpc7cELhwZH8KNkrfvvzyQLlHmeuldwTDzjRw5/xg9l4OGfNOdKzKNopcHKKXuJlfSvm/oLhLri4Syyu2RM3mOTXHIHPwR73X78/fAUUZs6MCZkDjK5tJnU5A4P37/vpV52oUSQGMO6cNcYZzF0jCQICIE7yIMFkOrepTL7Ecc4c/SSSObYZ+oU8gxUvZxYICRcf5+hzbhzOvYuudzoxUyBrQ6GrHe8jtYnEBvaYa5u1+JZkj68znMRuUa385H77uGo6+URamNwTD/aNQexI9ht/YYwGyn3ODjFwT8z4zHrAr5gbQ3GFDkN8OU/cci7f8su6c1hY3n7YN5QxaSfjZs65e+bavOBDv/dpqjJkdxLYu4+fiArDQ5wBIDkHCIHbMGckSnASKIk2lGvJzyAJLpOdwfcnmsQWri7ewxNMUrDD/UwKe9EMV8XCXQd3GRayWLThOs/Zy8K0qLsYJmFyjj7xw4n8wgt78iPXco8uc3lkLu/eQeobW8YkdjmXG7lC9pCblMXFik184sE3e+iJWXzqwIc1whn7YoITzsEsPuZia+6qVn/69VMNc4ZO2mCNLesGHc5/+WOacfKLTfS9c1dD1UWMA5ymYnBZ4Jx1IdTeGhT3TDh3ckioyUSXwZoAGBCLnuR1wkcHf+CJoG2Yws6+QTdWz4tYCU1SwIiuSUkfXWxzF11t6KfvlY62xJhr7XM/7WpTiZ549MEafuTXQnQNTxYjerkuDvs3fuiwdnRuCzv35KUxlk/5AB8DPfbigcD9HKOnH3PK3cztilmsSM7wx11rBYmNrEEwy60xNFYxVc6ISW6NwTw138WDOruGytx3TvwRaSuLKAlcG6pJLFCC61dqJQIggoEEnzomgrUEQwxzCVZf4vO87r/8nEhJkDx8rgSxB0YJMAGuiaVHkWjM3knb7GFPv8bI2j2f8mDVVmJIe6mLvphyjo30yxob8EKhMVhbkHDJGfzJIVIese2+vCPBLx4xsneC3QK9TVYTgB17+GDg27X42d9h5tw74jYOMWJf3HAjXmTqJIfMic1z88R+25iGSnucc8f8oOud+J3DVUMd/uTZTz4MMU9jgMKowDgzCQCBDBO9NhX7kOO5SUeacM6xbRDYx076NEj9ukYn95qYIgo7rNFxrK95iUx76mLXoZ3wZZGV7dgv7tCXL8/YY2gTn67xua65L3fw5xre4NwClVsko3LQb350uKfEnw8b+BFj7xf2jB9MlY/4+36s04a49QNmMLoW3w6ze+iXn/jzSDGDJ3GvmPEvZqUcq8uaM6T6zDu2OUOHO8iOs+bcQf+soQ5/+kwDSahOCUZnGkbHOcZZM9CFRIk8a6osDnxKps089+IzUEL05ZoADfw+P+yDl9iwYzEwx0bvFdHM1c34mcuN+j4xM0FxVnYDY93Hhnbwoy9sMNI/d+XWJmLPxpG/KUY/uYM/dLTDPPDVQyexiMF4PPOO566tBTHrJ/PMnnUBbjFX44tX2bjRV4/7iUPO2Yc7schd61Zs7JlDeUYaB7rc12bG413O0WPdNrZvJhuKv8F7AMxFA9C5UiA6QXImkZAgmZXk+Ht7FgTnEkYjTTMtpEI4ekko/vWNX+fiSik2SVPXe5KY+5wt5/MWsqHkhnv4007i9Ew8+uCueLDHPsOko88aDOjJa3KaHOc+/OZI/uSbu9hO3MZl3DvMnOUAG/dWvOzbCPgEj00kVvH7FlWqK1Zi77v1JcU6sJd//K24/ALpX0pMY2UOtONdzozFuevUwV//nc5DUwHQf9ujrAQmwL48CdYw0jP3/NPnXQHMW4eGiZ+p0LWhAL8jFnLRS1wEvJIjjlVyT4JW3OXTJj7KQxNl4Ri3eNr26Jt0fIlTGdjUTzkFGjirkLJAKTAL1MKEo90AC8M7cim2NX5j8lzcGbNz7jLQMS7O2MOn2PBto7gHDjGtkjMfsHmPu/rG34q9H0hXfGbuuKcNZOJ2TTzO8zzmvoiQ1VS5cTa/1XGCirkde3hCSRjk2DBKiDMxzCWQOxALiYz8u1wZrMkMDAfc7Gt/pwtJ7Kuzk95Dd/UjydzrtxQJrYLKxsq7/amZia87J4k3P8NFFmVyJFdK/MOnI3WZZ+xRjFfFZIzGnnx4Znzw4LlNJV7rIHF4xp773EOXekCi8+7j/DOayUHi3+UtsYjv5NfdB5vGZLwb6QsIOU1l8d8lxxmGIWvjgL3VzrYAICgT7FyZBDPvgW0LC3mFIUnYEW2SGzv2pujZ8/5ORrwZ42BIfxQmsdgcFAcDG9Fw2Uylq744sdl+M+6KPXiRnylGzpJjeWXPgkUnY8ZnPBAGO/s5Vp3gpexZ1MaQDSVmGyexeLZiBzNNxegHqlzIzSGOW3KXeTubH2wam/kzhyf/6PTM5ul+OWujKu32PEs5SYcwCXUOaSbbs0iEdiRyJ7dEWOQWhGQ3UdpFTsFL4kamfs7Ht/4sqi4+izMb6PA2Ut8ixE74N96zJ+KBWwsTHuU1ue3zilkf8oL/wLzivWttnGUjYkiuyq8YVynm9QEQDeXbQE6Qw1UWvvOOccXww6y3yV+JjaRn4EkicwuMuXpD7loskWB01H8qOX6zOLNBbJpVpo6YW2a8xqrMmNcYDhz7gJLj5Ve9gxufYAfPIxtrGsqYOo4V37re4hV3v5nqgffu4yHnyc9q80+5PhDpE2X5v/IkMUngXYV1KJSlUNPmU84PPm0sC8P1TgY+8GSczo0Xyd5duKsAbSLl0kzaKNzwb1OtjRVvrWqa5bPVvXozLc2ETf3cJg+1IF6aybk/P5801W22n89OGFiL616FtRTriekn3Z7GskjBkPPApG4CME7lQ5tJW+XTB9VJM6mLHP1dY/nm8u21vmlZ20w0ZMeY9u+aT/PQROCOZvIunCQf933AeP9ZBgOSaaHF0Xc3pRgAZWFNsUZjnYE2PuO1aFif3XnK/cFq4+/equ5lo7n3iGZK/NNI3Vh55jw5+lq86PuHkZL4vQdkM+1w3namvnF+7UbSv/KqsWywe0htPMtnBr4pAzaT8puCCefbN218Ts75PX9mCtM/zPR/B+/fqGDxv4AAAAAASUVORK5CYII=" alt=""></div> text/html 2020-09-20T03:03:20+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر ملیحه c60 تدبیر درمان http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2736 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>(تدبیر درمان)<br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>مصاحبه با خانم زهرا پیرامون دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%2099/02.jpg" class="image-preview" style="width: 340px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>علمی که تجربه شده باشد سند بدون نقص است، متد DST روشی است که سه ضلع جسم و روان و جهان بینی، با هم رشد می‌کنند و این سه مولفه وقتی با هم رشد کنند مشکلی پیش نمی آید و درمان در آن حاصل می‌شود و...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2020-09-19T07:30:00+01:00 salmanfarsi-h.mihanblog.com همسفر مریم(لژیون بیست و سوم ) c60 لژیون ویلیام را یک لژیون مکمل بدانیم http://salmanfarsi-h.mihanblog.com/post/2730 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>جلسه کمک راهنمایان همسفران شعبه سلمان فارسی با استادی راهنمای ویلیام سرکار خانم جلالی و حضور دستیار دیده بان؛ سرکار خانم مرجان و اسیستانت و مرزبانان محترم روز پنج شنبه مورخ ۲۷ / ۶ / ۹۹ به صورت مجازی برگزار گردید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17639/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86/photo_2020-05-10_09-50-30.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شما تا حالا سیگار و قلیان که ضد ارزش است، برای رهجوهایتان در باکس ضد ارزش ها قرار داده اید؟ ....</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div>